Trouw aan mijzelf

Ik ben een open boek
Ik kan mij niet anders voordoen dan wie ik ben. Hoe ik thuis ben, zo ben ik ook buiten de deur. Eigenlijk ben ik een open boek. Mijn gezichtsuitdrukking verraad mij voordat ik al heb uitgesproken wat ik denk. En als ik mijn emoties probeer te verbloemen, dan zie je dat er in mijn hoofd van alles gaande is. Als iemand bijvoorbeeld aan mij vraagt of ik diegene zijn kleding leuk vind, dan kan ik niet zeggen “ja leuk!” als ik het maar niks vind. Zo liet eerder iemand zijn nieuwe auto zien, waarop mijn eerste reactie was: “jeetje wat een blokkendoos”. De reactie viel niet in goede aarde. Ik begrijp dan ook wel dat dit geen leuke reactie is om te krijgen, maar soms is de gedachte eruit voordat ik er erg in heb.

Als ik niet op goede voet sta met een ander, dan doe ik ook niet alsof dit wel zo is. Ook niet als ik afhankelijk ben van die persoon. Binnen de gemeente zat ik niet op een lijn met mijn leidinggevende, terwijl ik voor de uitvoering van mijn functie wel degelijk afhankelijk was van haar. Als het dan vaker voorkomt dat ik word ‘gedwongen’ zaken uit te voeren waar ik niet achter sta, dan heb ik geen andere mogelijkheid dan het opzeggen van mijn baan. Het is niet dat ik dit wil, maar een andere optie is er dan voor mij niet. Ik kan niet ‘klakkeloos’ ja en amen zeggen als ik naar mijn idee, op onterechte gronden, moet voldoen aan wat van mij wordt verwacht. Vaak speelt hier status dan een rol in. Een leidinggevende kan verwachtingen naar mij uitspreken, maar als dit gebeurt zonder dat hij weet heeft van de inhoud en zegt dat het moet gebeuren alleen omdat dit van hem moet, dan haak ik af. Een leidinggevende is voor mij niet meer of minder dan mijn naaste collega. De manier waarop met elkaar wordt omgegaan is allesbepalend voor mij.  

Ik ben trouw aan mijzelf
Als ik ergens voor sta dan loop ik niet met de rest mee. Als ik A heb gezegd, dan zeg ik geen B. Tenzij er goede standpunten worden aangedragen om van idee te switchen. Ik laat mij niet snel verleiden tot het doen van concessies. Je weet precies wat je aan mij hebt, dit uit zich door het staan voor mijn principes. Ten opzichte van, denk ik, veel mensen kan ik absoluut zeggen dat ik enorm trouw ben aan mijzelf.

Ik kan mij niet anders voordoen dan wie ik ben. Hoe ik thuis ben, zo ben ik ook buiten de deur. Eigenlijk ben ik een open boek […]